שאלה Nginx מונע הפניה מחדש למיקום יחיד


יש לי כתובת אתר להפניה מחדש אל https:

server {
  listen 80;

  server_name example.com;
  return 301 https://example.com$request_uri;
}

עובד נהדר, אבל אני רוצה להיות מסוגל להכות קובץ טקסט אחד באמצעות http באמצעות מודול הדYou

server {
  listen 80;

  location /ping {
    echo "http_pong";
  }

  server_name example.com;
  return 301 https://example.com$request_uri;
}

למרבה הצער אני לא יכול להגיע /ping כפי שאני מקבל את הפניה 301 במקום. כיצד אוכל למנוע את הפניה מחדש של העולם אל מיקום יחיד זה?


6
2018-05-15 18:07


תשובות:


נסה להעביר את כתובת האתר להפניה מחדש location /, ככה:

server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location /ping {
    echo "http_pong";
  }

  location / {
    return 301 https://example.com$request_uri; 
  }
}

4
2018-05-15 18:15כן, עובד בצורה מושלמת. תודה. - dgel